प्रस्तुति लोड हो रही है। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुति लोड हो रही है। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य / अधिक्षक अभियंता

इसी तरह की प्रस्तुतियाँ


विषय पर प्रस्तुति: "मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य / अधिक्षक अभियंता"— प्रस्तुति प्रतिलेख:

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य / अधिक्षक अभियंता
जिल्हा : मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य / अधिक्षक अभियंता जि.प. / म.जी.प्रा. प्रस्तावित योजनेचे नाव :

2 प्रस्तावित योजनेचा थोडक्यात तपशील
प्रस्तावित योजनेचे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव तालुका जिल्हा एकूण अपेक्षित खर्च एकूण लाभार्थी लोकसंख्या अंमलबजावणी यंत्रणा जिल्हा परिषद / म.जी.प्रा.

3 जिल्ह्याचे नाव जिल्ह्याबद्दल थोडक्यात भौगोलिक माहिती, लोकसंख्या व जिल्ह्याचा नकाशा (सर्व तालुके स्पष्टपणे दिसावेत)

4 अस्तित्वातील योजनेचा तपशील

5 नवीन योजना घेण्याची कारणे

6 उपांगनिहाय अपेक्षित खर्चाचा तपशील (Recapitulation Sheet)

7 लोकसंख्यावाढ बाबत तपशील (Population Forecast)

8 पाण्याची दैनंदिन गरजे याबाबत तपशील (Daily Demand)

9 देखभाल दुरुस्तीचा तपशील व पाणीपट्टीद्वारे प्राप्त होणारा महसूल

10 आवश्यक भूसंपादन व रस्ते/वने/रेल्वे क्रॉसिंग परवानग्याबाबत

11 जलसंपदा विभागाचा पाणी आरक्षण परवाना व GSDA प्रमाणपत्र बाबत तपशील

12 अस्तित्वातील योजनेची कोणती उपांगे प्रस्तावित नवीन योजनेत वापरण्यात येणार : याबाबतचा तपशील

13 प्रस्तावित योजनेसंदर्भात इतर अनुषंगिक तपशील

14 पाण्याची दैनंदिन गरजे याबाबत तपशील (Daily Demand)

15 प्रस्तावित योजनेचा गुगल नकाशा

16 प्रस्तावित योजनेचा Flow Diagram

17 मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य / अधिक्षक अभियंता
जिल्ह्याचे नाव धन्यवाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य / अधिक्षक अभियंता जि.प. / म.जी.प्रा.


डाउनलोड ppt "मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य / अधिक्षक अभियंता"

इसी तरह की प्रस्तुतियाँ


गूगल के विज्ञापन